Da vi har en ny og forbedret løsning på vej, i samarbejde med Spar Nord, er det ikke længere muligt at starte en ny opsigelse.

Alle igangværende opsigelser vil blive afsluttet.

Persondatapolitik

20. juni 2017, version 1.0

Hos SubHub ApS, CVR nr. 37766585 med hjemsted på Bådehavnsvej 13, 1.th., 9000 Aalborg, Danmark, ("SubHub ApS" eller "vi") prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for SubHub ApS’ måde at behandle dine personoplysninger på.

I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du anvender tjenesten SubHub via vores Facebook Chatbot på Facebook Messenger eller besøger hjemmesiden "www.subhub.dk" ("Hjemmesiden"), samt når du anvender de forskellige funktioner og tjenester i SubHub.

SubHub ApS er dataansvarlig for de personoplysninger, der indsamles og behandles via SubHub.

1. Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret forud for indsamlingen af personoplysninger om dig. Vi indsamler oplysninger i forbindelse med din oprettelse af en brugerkonto hos os, ved brug af SubHubs funktioner og tjenester samt via din kommunikation med os.

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

De typer af oplysninger, som indsamles, er:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Oplysninger om abonnementer og medlemskaber, herunder kundenummer
 • Oplysninger om andre faste udgifter, herunder forsikringer, A-kasse kontingenter, forsyningsudgifter (el, vand og varme) mv.
 • Betalingsoplysninger tilknyttet abonnementer/medlemskaber/faste udgifter
 • Tilknyttede banker og betalingstjenester
 • Underskrift
 • Billeder af aftaler mv. som du sender til os via chat-funktionen

Vi gør opmærksom på, at visse abonnementer, medlemskaber og faste udgifter kan afsløre følsomme personoplysninger om dig herunder, helbredsoplysninger, oplysninger om fagforeningstilhørsforhold, seksuelle forhold eller politik, religiøs eller filosofisk overbevisning.

Ved din accept af SubHubs brugerbetingelser og persondatapolitik samtykker du til, at SubHub ApS må behandle følsomme personoplysninger om dig til de nedenfor angivne formål, jf. pkt. 3.

Udvekslingen af oplysninger med de(n) angivne bank/betalingsservices vedrørende dine abonnementer/medlemsskaber/faste udgifter sker løbende én gang i døgnet, således at ændringer i dine abonnementer/medlemsskaber/faste udgifter løbende og hurtigt er tilgængelige i din oversigt.

SubHub ApS opsamler via SubHub løbende information til forbedring og præcision af tjenesten. Disse informationer drejer sig primært om data om din brug af SubHub med henblik på at forbedre tjenestens brugervenlighed, jf. nedenfor.

2. Facebook Messenger

SubHub udbydes blandt andet gennem vores Facebook Chatbot på Facebook Messenger, ligesom vi kan kommunikere med dig via Facebook Messenger. Når du bruger Facebook Messenger, accepterer du samtidig Facebooks messenger platform policy, som gælder i tillæg til SubHub brugerbetingelser og tilhørende persondatapolitik. Du finder Facebooks messenger platform policy her: https://www.facebook.com/policies

3. Behandling af personoplysninger - formål

Personoplysningerne indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Oprettelse og administration af din brugerkonto
 • Gennemførelse af opsigelser, som du på forhånd har anmodet om
 • Kommunikation med dig samt eventuelle serviceudbydere/leverandører
 • Overvågning af opsagte abonnementer/medlemskaber
 • Fremsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale, herunder opdateringer, information mv. i relation til eksisterende abonnementer/medlemsskaber/faste udgifter samt tilbud vedrørende alternative abonnementer/medlemsskaber/faste udgifter, hvis du på forhånd har anmodet herom
 • Statistik

Behandlingen af dine personoplysninger sker primært på grundlag af den aftale, som er indgået mellem SubHub ApS og dig vedrørende levering af SubHubs tjenester i medfør af din accept af SubHubs brugerbetingelser. Fremsendelse af nyhedsbreve og øvrigt markedsføringsmateriale sker på grundlag af dit samtykke. Udarbejdelse af statistik og kundekategoriseringer sker på grundlag af SubHubs legitime interesse i at kunne opnå kendskab til sine brugere og forbedre SubHub tjenesten. Behandling af dine personoplysninger kan endvidere ske med henblik på opfyldelse af lovkrav, som SubHub ApS er underlagt.

SubHub ApS fører statistik over, hvilke funktioner/områder af SubHub, som vores brugere besøger og hvilke, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af SubHub. Denne information bruges til at forbedre SubHub. Vi bruger data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender SubHub, og forsøger på denne baggrund at gøre SubHubs funktioner og tjenester bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site.

SubHub ApS anvender information om abonnementer/medlemskaber/faste udgifter på et statistisk niveau, hvori data om dine abonnementer/medlemskaber/faste udgifter kan indgå. Dette sker fx hvis brugere ønsker at sammenligne egne abonnementer/medlemskaber med andres eller ved videresalg af statistik til tredjemand. SubHub ApS sikrer, at statistiske data ikke indeholder personoplysninger og dermed ikke kan spores tilbage til den enkelte bruger.

4. Opbevaring og sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

5. Videregivelse til tredjemand

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om ulovlige aktiviteter.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

6. Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Dine oplysninger vil ligeledes blive slettet, hvis du opsiger din brugerkonto hos os. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

7. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret, slettet eller blokeret dine personoplysninger.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

8. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@subhub.dk eller 60 63 73 70.

SubHub kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

10. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@subhub.dk eller 60 63 73 70.

11. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i punkt 10 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Vis detaljer.